viinapruuli

€1,500,000.00
  • Kataster: 79601:001:2000
  • Aadress: Viinapruuli
  • Asustusüksus:Vahi alevik
  • Omavalitsus:Tartu vald
  • Maakond: Tartu maakond
  • Pindala: 116741 m²
  • Sihtotstarve: Maatulundusmaa 100%